షాంఘై కోర్‌వైర్ ఇండస్ట్రీ కో., LTD

స్టాండింగ్ సీమ్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్