షాంఘై కోర్వైర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్

హై స్పీడ్ రూఫింగ్ వాల్ పానెల్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్