షాంఘై కోర్వైర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్

మెటల్ డెక్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్